مقالات

ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟ ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

0

ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

در این مقاله دکتر سالی آستن، روانشناس بالینی، هنگام تلاش برای تشخیص صحیح اوتیسم برای افراد ناشنوا، ب...

ادامه مطلب
ارتباط اوتیسم با گفتار چیست؟ ارتباط اوتیسم با گفتار چیست؟

0

ارتباط اوتیسم با گفتار چیست؟

کاتلین اسکالر اسکات استادیار حوزه پاتولوژی گفتار_زبان در دانشگاه میسریکوردیا است. او توضیح می دهد که...

ادامه مطلب
چگونه مهارت اجتماعي كودك اوتيسم را درگفتاردرمانی بهبود بخشیم؟ چگونه مهارت اجتماعي كودك اوتيسم را درگفتاردرمانی بهبود بخشیم؟

0

چگونه مهارت اجتماعي كودك اوتيسم را درگفتاردرمانی بهبود بخشیم؟

1. مهارت اجتماعي از دیدگاه گفتاردرمانی چيست؟ 2. چگونه بازي سمبلیک را از طریق گفتاردرمانی آموزش ده...

ادامه مطلب