مقالات

آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی

0

آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی

1. چرا ما نمی توانیم فقط از ساعت های موبایل خود استفاده کنیم؟ 2. ساعت های دیجیتال در مقابل ساعت...

ادامه مطلب
گفتار و زبان طبیعی در نوزادان و کودکان گفتار و زبان طبیعی در نوزادان و کودکان

0

گفتار و زبان طبیعی در نوزادان و کودکان

۱. زبان (غریزی و یا اکتسابی) ۲. مهارت های عملی در گفتار کودکان ۳. راهنمای دقیق برای رشد زبان ...

ادامه مطلب
آیا صحبت کردن به دو زبان در خانه تأثیر منفی ای بر پیشرفت گفتار کودکان خواهد گذاشت؟ آیا صحبت کردن به دو زبان در خانه تأثیر منفی ای بر پیشرفت گفتار کودکان خواهد گذاشت؟

0

آیا صحبت کردن به دو زبان در خانه تأثیر منفی ای بر پیشرفت گفتار کودکان خواهد گذاشت؟

۱. محیط های دو زبانه و تأثیر آن بر رشد گفتار کودکان ۲. تحقیقات انجام شده در صحبت کردن به دوزبان ک...

ادامه مطلب
گفتاردرمانی کودکان را از چه سنی بهتر است شروع کنیم؟ گفتاردرمانی کودکان را از چه سنی بهتر است شروع کنیم؟

1

گفتاردرمانی کودکان را از چه سنی بهتر است شروع کنیم؟

۱. عوامل موثر در سرعت رشد گفتار کودکان در گفتاردرمانی ۲. عوامل محیطی موثر در سرعت گفتار کودکان ...

ادامه مطلب