• دختر من ۲سال و چهار ماهش هست و از یکسال و نیمه ای تحت نظر گفتار درمان هست واز همه نظر هم چک شده و مشکلی نداره ولی متاسفانه حرف نمی زنه فقط چند کلمه مبهم البته از ۱۰ماهگی دچار بیماری کبدی شد و تا یکسال و خورده ای درگیر مداوا بودیم و کلا بیحال بود