پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم

2

پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم

۱. نظریه های روانشناختی در مورد اوتیسم ۲. نظریه نقص در عملکرد اجرایی ۳. نظریه پیوستگ...

ادامه مطلب
آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی

0

آموزش مدیریت زمان و مفهوم زمان با گفتاردرمانی

1. چرا ما نمی توانیم فقط از ساعت های موبایل خود استفاده کنیم؟ 2. ساعت های دیجیتال در مقابل ساعت...

ادامه مطلب