پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم

2

پنچ نظریه مهم روانشناختی در ارتباط با گفتاردرمانی کودکان اوتیسم

۱. نظریه های روانشناختی در مورد اوتیسم ۲. نظریه نقص در عملکرد اجرایی ۳. نظریه پیوستگ...

ادامه مطلب
ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟ ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

0

ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

در این مقاله دکتر سالی آستن، روانشناس بالینی، هنگام تلاش برای تشخیص صحیح اوتیسم برای افراد ناشنوا، ب...

ادامه مطلب