ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟ ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

0

ارتباط اوتیسم با ناشنوایی چیست؟

در این مقاله دکتر سالی آستن، روانشناس بالینی، هنگام تلاش برای تشخیص صحیح اوتیسم برای افراد ناشنوا، ب...

ادامه مطلب
شیوه های گفتاردرمانی کودک 2 ساله اوتیسم در منزل شیوه های گفتاردرمانی کودک 2 ساله اوتیسم در منزل

0

شیوه های گفتاردرمانی کودک 2 ساله اوتیسم در منزل

امروز تسی کوچولو کودک اوتیسم ما بامن تمرینات تقلیدی و گفتاری کار می کرد که عملکرد بسیار خوبی با من د...

ادامه مطلب