تاثیر اسباب بازی های الکترونیکی در کیفیت و کمیت گفتاردرمانی نوزادان

 
 
 
 
 
 
براساس مقاله ای منتشر شده در زمینه گفتاردرمانی نوزادان نشان داده شد، استفاده از اسباب بازی های الکترونیکی که با نور و صدا و موسیقی و کلمات برای نوزادان همراه هستند، در مقایسه با اسباب بازی های سنتی مانند یک پازل چوبی، مکعب های خانه سازی و... بیشتر موجب کاهش کمیت و کیفیت زبان نوزادان می شود.
 
 
 
 
 
 

اهمیت بهینه سازی بازی مستقیم والدین و کودک در گفتاردرمانی کودکان

 
در واقع بسیاری از خانواده های دارای نوزاد، به دلیل عوامل مختلف مالی، مشغله های کاری، و سایر عوامل خانوادگی، فرصت کافی برای بازی کردن به صورت مستقیم با نوزاد و کودک خود را پیدا نمی کنند. به همین علت گفتار درمانی بر روی اهمیت بهینه سازی کیفیت زمان بازی والدین و کودک تأکید می کند. در همین راستا گفتار درمانگران با شرکت 26 جفت مادر و نوزاد با سنین 10 تا 16 ماه پژوهشی را طراحی و اجرا کردند. این پژوهش در خانه های شرکت کنندگان انجام شد به همین دلیل محققان نمی توانستند به طور مستقیم زمان بازی والدین را با نوزاد مشاهده کنند و فقط با ضبط صدا در طول مدت بازی با نوزادان داده ها را جمع آوری کردند. شرکت کنندگان در این پژوهش سه مجموعه اسباب بازی در اختیار داشتند:
 
۱. اسباب بازی های الکترونیکی مانند لپ تاپ بچه و تلفن همراه کودک (اسباب بازی هایی که با تولید موسیقی، نور و صدا همراه هستند)
۲. اسباب بازی های سنتی مانند پازل چوبی و مکعب های خانه سازی
۳. پنج کتاب با تصاویری از حیوانات مزرعه، اشکال و یا تم های رنگی که برای کودکان جذاب باشد.
 
 
 
 
در هنگام بازی با اسباب بازی های الکترونیکی، تعداد کلمات والدین کمتر بود، به طوری که تعداد مکالمه های کمتری به صورت کلامی به حاصل شد، طبق نتایج، نوزادان همچنین هنگام بازی با اسباب بازی های الکترونیکی تولید صدا کمتری داشتند و از کلمات کمتر استفاده می کردند و والدین نیز واکنش کمتری نشان می دادند. نتایج همچنین نشان داد، والدین در هنگام بازی با اسباب بازی های سنتی تولید صدا و کلمات کمتری نسبت به بازی همراه کتاب با نوزادان داشتند. همچنین والدین هنگام بازی با اسباب بازی های سنتی با نوزاد خود، از کلمات خاص استفاده می کنند.
 
 
 
 
 
نتایج گفتاردرمانی این نوزادان نشان می دهد که بزرگترین و مداومترین تفاوت ها بین بازی با اسباب بازی های الکترونیکی و کتاب ها و پس از آن بازی با اسباب بازی های الکترونیکی و اسباب بازی های سنتی است.
 
 
 
این نتایج می تواند پایه ای برای دلسرد کردن خانواده ها، برای خرید اسباب بازی های الکترونیکی است، که اغلب بسیار گران هستند و از آنها به عنوان تبلیغ برای ابزار آموزشی استفاده می کنند و ترغیب خانواده ها برای خرید اسباب بازی های کودکانه و اسباب بازی های فکری است. متخصصین گفتاردرمانی کودکان در مورد مزایا خواندن کتاب برای کودکان در سنین پایین و اهمیت این موضوع به کرار پرداخته اند. همچنین با توجه به شواهد و نتایج بدست آمده از پژوهش توصیه به استفاده از اسباب بازی های سنتی و اسباب بازی های فکری برای کودکان و نوزادان می کنند زیرا این اسباب بازی های فکری و اسباب بازی های سنتی به اندازه ی خواندن کتاب برای کودکان می تواند موثر باشد، و همچنین می تواند منجر به تعامل های ارتباطی بهتر در آینده کودکان شود.
 
 بنابراین تأكید گفتاردرمانی بر فعالیت هایی است كه باعث تعامل ارتباطی غنی بین والدین و نوزادان می شود که با توجه به گفته ها، بازی با اسباب بازی های سنتی و خواندن كتاب هر دو می توانند به عنوان فعالیت های تسهیل كننده زبان در نوزادان مناسب باشد.