نقش گفتاردرمانی در آبریزش دهان در کودکان

 
 

آبریزش دهان در کودکان چیست؟

 
آبریزش دهان یعنی از دست رفتن غیر ارادی بزاق در کودکان. ترشح بزاق دهان توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می شود که این کنترل به صورت غیر ارادی از دست می رود و باعث آبریزش دهان می شود. این مشکل در صدر شکایات والدین مراجعه کننده به مرکز گفتاردرمانی کودکان آریان می باشد.
 
 
 
 

دلیل آبریزش دهان از نظر گفتاردرمانی چیست؟

 

1. عدم کنترل سر و گردن
2. کاهش یا افزایش تن عضلانی در گونه ها و لبها
3. علت های رفتاری مانند خود تحریکی حسی مثل بردن اشیا به دهان یا انگشت به دهان
4. خوردن غذاهای ترش و شیرین
5. اثر جانبی برخی داروها که به خصوص برای کنترل تشنج در کودکان استفاده می شود.
6. ناهنجاری های فکی دهانی
 
 بیشتر عللی که در بالا به آنها اشاره شد، در بسیاری از بیماری ها مانند (فلج مغزی و تشنج، اوتیسم، بیش فعالی و غیره ...) هم دیده می شود. بنابراین تشخیص اینکه آبریزش دهان در کودکان منشاء بیماری گونه دارد یا خیر بر عهده یک متخصص گفتاردرمانی کودکان می باشد.
 
 
 
 
 

 سوال والدین!!!!: کدام متخصص می تواند در درمان آبریزش دهان کودکم کمکم کند؟

 

در پاسخ به این سوال می توان گفت، در درمان آبریزش دهان کودک، گفتاردرمانگر می تواند به شما کمک کند و در کاهش و یا حذف این مشکل شما را راهنمایی کند.البته باید اضافه  کرد که همکاری بین کاردرمانگر و گفتاردرمانگر هم میتواند نتیجه بهتری بدهد.

 

 

 

به چه دلیل آبریزش دهان کودکان در گفتاردرمانی باید رفع شود؟

 
دلیل و ضرورت این که باید این مشکل در کودک حل شود این است که آبریزش دهانی، مخصوصاً آبریزش دهان در خواب در بسیاری از کودکان ناشی از یک مشکل و اختلال در حرکات فک و زبان و لب که مورد نیاز برای گفتار است، می باشد. پس نیاز هست توانایی دهانی حرکتی کودک مورد بررسی قرار بگیرد و نیازهای پایه ای که می تواند در بهبود حرکات گفتاری که هم نقش در آبریزش دهانی کودک و هم در بهبود حرکات جهت شروع صداسازی و با بهبود عملکرد دهانی کودک جهت تسریع رشد گفتاری شود را تسهیل کرد.
علت دوم این است که در کودکانی که آبریزش دهانی دارند، ریزش آب روی لباس باعث استشمام بوی بد از لباس کودک می شود که می تواند در ارتباط و نزدیکی کودک با دیگران موثر باشد و باعث دوری دیگران از وی و کاهش تعاملات و به طبع ماهش تجربیات زبانی و به دنبال آن موثر بر رشد و گفتار و زبان می شود.