گفتاردرمانی کودکان به صورت آنلاین در مرکز گفتاردرمانی آریان

 
 
 
 
 
 

جلسات گفتاردرمانی آنلاین در کلینیک گفتاردرمانی آریان چگونه انجام می شود؟

 
گفتاردرمانی آنلاین در واقع استفاده از تکنولوزی برای ارائه خدمات گفتاردرمانی برای کودکان و بزرگسالان با مشکلات گفتار و زبان و یا اختلالات بلع است. در این جلسات  گفتاردرمانگر با استفاده از دوربین و هدست با کودک یا والدین او و یا فرد بزرگسالی که دچار مشکلاتی مربوط به گفتار و زبان یا یا اختلالات بلع باشد، ارتباط برقرار می کند و ابتدا یک ارزیابی غیر رسمی به صورت صحبت با والدین کودک یا فرد بزرگسال یا مشاهده کودک یا بزرگسال صورت می گیرد و بعد از آن یه فرم ارزیابی رسمی برای خانواده ارسال و پس از تکمیل فرم ارزیابی، طراحی برنامه درمان برای فرد صورت می گیرد.
در برخی موارد نیز در صورت نیاز گفتاردرمانگر از فرد می خواهد یک ویدیو و یا یک صدای ضبط شده برای درمانگر ارسال کند، در واقع نمونه گفتار از فرد تهیه می شود تا ارزیابی به صورت دقیق تری صورت بگیرد. در ادامه، جلسات درمان در صورت صلاحدید جلسات به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهد کرد. برای کودکان کم سن هم به صورت هر چند وقت یکبار جلسه مشاروه یا آموزش به والدین جهت پیگیری روند درمان کودک ارائه خواهد شد.
 
 
موضوع مهمی که در مرکز کاردرمانی آریان نسبت به گفتاردرمانی های دیگر که به صورت آنلاین برگزار می شود رفع نگرانی هایی است که والد در بحث هدایت کودک و یا حرف شنوی کودک دارد که در  گفتاردرمانی آریان کاملاً به این موضوع پرداخته شده است.
 
 
 
 
 
 

گفتاردرمانی برای کودکانی که نمی توانند از گفتاردرمانی آنلاین استفاده کنند

 
مرکز گفتاردرمانی آریان توجه ویژه ای به تعاملات والد و کودک دارد و طی جلسه اول ارزیابی، همزمان روابط والد و کودک با فرم های ارزیابی رسمی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت لزوم به مادر مشاوراتی جهت بهبود روابط داده می شود و اگر تعاملات والد و کودک نیاز به مداخله مستقیم داشته باشد در همان جلسه اول مشاوره داده می شود و مداخله مستقیم روی تعاملالت والد و کودک صورت می گیرد و درمان تعاملات والد و کودک همزمان با درمان مشکلات گفتاری کودک ادامه پیدا خواهد کرد. در این جلسات توجه ویژه ای نیز به مشکلاتی که مادر و یا والد دارند که مانع از ارتباط صحیح و کارآمد با کودک خواهد شد و راهکارهایی ارائه خواهد شد تا والد بتواند روند درمان کودک را در دست بگیرد و به کودک خود در کنار گفتاردرمانگر کمک کند. این پروتکل در ارتباط با والدینی است که خود تمایل به اجرای برنامه های درمانگر دارند و در ارتباط با کودکانی است که توانایی نشستن و گرفتن خدمات را به صورت آنلاین را ندارند.
 
 
 
 

گفتاردرمانی برای کودکانی که می توانند از گفتاردرمانی آنلاین استفاده کنند

 
در مورد دیگر کودکانی که توانایی نشستن را دارند اما برای این موضوع آموزش ندیده اند طبق پروتکل گفتاردرمانی آریان تحت آموزش قرار می گردند و به صورت آزمایشی و با ارائه تمرینات به صورت انگیزشی و در ابتدا نه به صورت کاملاً جدی با کودک ارتباط برقرار می شود تا کودک کم کم تمایل برای نشستن و برقراری ارتباط با درمانگر را به صورت آنلاین کسب کند که اینها در پروتکل تعیین شده در گفتاردرمانی آریان به صورت جلسه به جسله و گام به گام برنامه ریزی شده است.
 
 
 

گفتاردرمانی کودکان در منزل

 
در مورد سوم والدین ارتباط به صورت تصویری رو کارآمد نمی دانند و تمایل به حضور درمانگر در منزل دارند که در این مورد نیز گفتاردرمانی آریان برنامه های تدوین شده ای را درنظر دارد. به این صورت که متخصص گفتاردرمانی در منزل حضور پیدا می کند و تحت نظر مدیریت گفتاردرمانی برنامه هایی که برای کودک بعد از ارزیابی تهیه شده است را مرحله به مرحله جلو می برد و گزارش هفتگی را به مدیریت ارائه می دهد و به صورت هفتگی کودک مورد ارزیابی قرار می گردد و برنامه در صورت نیاز تغییر پیدا می کننند. در این مورد نیز یک پیشنهاد ویژه وجود دارد که در صورت تمایل برای انتخاب این برنامه به صورت شفاهی خدمت شما ارائه خواهد شد.
 
 
 
 
 

گفتاردرمانی کودکان به صورت تلفنی

 
 امکانات درمانی دیگری که گفتاردرمانی آریان در نظر گرفته است این است که در برخی موارد والدین تمایل به برقراری ارتباط آنلاین ندارند که در این صورت برای ارزیابی و طراحی برنامه از والد طی تماس تلفنی خواسته می شود یک ویدئو از کودک تهیه و ارسال کنند تا ارزیابی صورت بگیرد و راهکارهای درمانی به والد ارائه شود. که در این مورد نیز به صورت هفتگی از والد خواسته می شود تا ویدئو ازکودک تهیه کنند تا روند پیشرفت کودک رصد شود و در صورت تغییر در برنامه اعمال شود.
 
 
 
 
برای مراجعین بزرگسال نیز در صورت تمایل همین برنامه قابل اجرا است. با این تفاوت که در مراجعینی که توانایی نشستن برای درمان به صورت آنلاین رو دارند تمرینات به خود فرد ارائه می شود و در صورت عدم توانایی به همراه و یا مراقب فرد ارائه می شود.